Algemene voorwaarden

Informatie over deze site


Hoofdmenu

Aan de linkerkant van het scherm bevindt zich het hoofdmenu, dat uit 7 buttons bestaat. Elk submenu heeft een aantal onderdelen met soms daarin nog weer een verdere uitsplitsing.
Als u de cursor over een menu-onderdeel beweegt, verschijnen de onderliggende onderdelen, en ziet u in een oogopslag welke onderwerpen bij het menu-onderdeel horen. Als u een onderwerp aanklikt, komt de tekst in het midden van het scherm.
Wilt u weten hoe de indeling van de menu’s er uit ziet, raadpleeg dan de sitemap .

Overige menu onderdelen
Bovenin het scherm treft u een aantal algemene onderwerpen aan, zoals Contact en Nieuws.
Beide onderdelen zijn ook via het hoofdmenu te vinden.

Weergave van de site
De beste weergave van de site krijgt u als het beeldscherm is ingeschakeld op 1024×768 pixels.
Wanneer u Microsoft Internet Explorer als browser gebruikt, dan hebt u voor een goed resultaat versie 5.5 of hoger nodig. De lettergrootte van de teksten kunt u in deze browser aanpassen door in het menu bovenin voor ‘Beeld’ (in het Engels ‘View’), en daarna voor ‘Tekstgrootte’ (in het Engels ‘Text size’) te kiezen.

Bijlagen en formulieren
In de site vindt u op verschillende plaatsen links naar documenten en aanvraagformulieren met als laatste deel van de naam “.pdf”. Deze pdf-bestanden kunt u inzien met behulp van het programma Acrobat Reader. Beschikt u daar niet over, dan kunt u dat programma gratis downloaden op de site van Adobe.
Andere aanvraagformulieren worden geopend in een nieuw venster, waarna u ze kunt invullen en printen/verzenden.
naar boven

Disclaimer
Voor de disclaimer verwijzen wij u door naar de aparte disclaimer pagina.


E-mail

De informatie die Lankelma verzendt via e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is niet toegestaan.
Lankelma kan niet garanderen dat per e-mail verzonden of ontvangen post niet is veranderd door derden.
E-mail wordt daarom door Lankelma niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.


Privacy

Lankelma gaat met persoonlijke informatie die via webformulieren wordt verkregen zorgvuldig en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens om.
De gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van de site blijven anoniem en worden alleen gebruikt voor technische of statistische doeleinden, bijvoorbeeld om inzicht in het bezoekersgedrag te krijgen en de site daarop aan te passen.

Behandeling aanvragen/verzoeken via e-mail
Officiƫle, formele zaken kunnen uitsluitend via de post/fax worden aangevraagd/ingediend. Dat geldt zowel voor inkomende als uitgaande zaken.
Zo dient het indienen van bezwaarschriften en andere formele zaken schriftelijk, via de gewone post of via de fax te gebeuren. Een van de redenen hiervoor is dat een handtekening vereist is.
Algemene, eenvoudige zaken, zoals meldingen of verzoeken om informatie kunnen via e-mail ingestuurd worden.
Lankelma behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor een via de elektronische weg ingediend verzoek niet in behandeling te nemen indien dat bezwaarlijk is om administratieve redenen; de afzender zal hierover bericht ontvangen met de mededeling het verzoek alsnog via de post in te dienen.

Formulieren
Binnen deze website vindt u een aantal (aanvraag)formulieren. Deze kunt u downloaden en printen en per post versturen naar Lankelma of inleveren op het kantooradres.
Enkele formulieren kunt u na invulling ook on-line verzenden omdat geen handtekening nodig is.

Opmerkingen over de site
Als u op- of aanmerkingen heeft over de site, dan horen wij dat graag van u. U kunt gebruik maken van ons contact formulier.